جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • شرح وظایف

   شرح وظایف اداره کل ورزش و جوانان

    

   -ایجاد بستر رشد تعالی، شادی و نشاط، فرهنگ ورزش و سلامت در بین آحاد جامعه و نسل جوان

   -تلاش در راستای تحقق اخلاق اسلامی در ورزش و تربیت جوانان

   -برنامه‌ریزی و تلاش در جهت تحقق برنامه های وزارتخانه در امور جوانان

   -توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در سطح استان

   -تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه کمی و کیفی ورزش در سطح استان

   -بررسی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش ورزش و تفریحات سالم در روستاها و مناطق

   -برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء ورزش قهرمانی،‌ حرفه‌ای، همگانی و روستایی و عشایری در سطح استان

   -بررسی شرایط اجتماعی و اقلیمی مناطق مختلف استان و علایق و گرایش‌های مردم به ورزش‌های خاص متناسب با شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساخت‌های استان

   -برنامه‌ریزی در جهت ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی در مناطق نیازمند استان به منظور تشویق آحاد جامعه به ورزش

   -نظارت بر امور ورزش بانوان و کوشش در آماده‌سازی آن‌ها جهت شرکت در مسابقات استانی، ملی و بین‌المللی

   -ایجاد زمینه‌های مناسب برای بهره‌گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان امر ورزش قهرمانی حرفه‌ای و همکاری در سطح استان

   -کشف و جذب استعدادهای درخشان ورزشی در سطح استان و پرورش آن‌ها

   -کوشش و فراهم نمودن زمینه‌های لازم به منظور مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر ورزش

   -تقویت باورهای دینی و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف مورد نظر در سطح استان جهت جلوگیری از ناهنجاری در سطح استان

   -شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان در سطح استان

   -ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان در سطح استان

   -ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی

   -نمایندگی وزارت متبوع در دفاع از دعاوی و شکایات، تعقیب و پیگیری حقوق و منافع دستگاه در سطح استان در مراجع قضایی ، اداری و انتظامی و تنسیق و نظارت بر تنظیم و انعقاد و اجرای قراردادها.

   شرح وظایف پستهای سازمانی

   مدیر کل :

   نظارت عالیه بر رعایت خط مشی کلی سازمان ، صدوراوامر ،ابلاغ ها ، هماهنگی در سطح سازمان برای انجام هرچه بهتر وظایف دستگاه.


   معاونت اداری و پشتیبانی:

   نظارت بر کلیه امور بودجه ، تنظیم و جذب اعتبارات جاری و عمرانی ، تقسیم کاروتعیین وظایف و صدور ابلاغ های مسئولین مسئولین ، هماهنگی بین واحدهای مختلف ، انتخاب پیمانکاران ، نظارت بر درآمدهای اماکن ورزشی ، نظارت بر پروژه های عمرانی.


   معاونت توسعه ورزش:

   ارتباط با فدراسیونهای ورزشی کشور ، نظارت و برنامه ریزی در امور اجرائی هیاتهای ورزشی ، تشکیل کلاس مربیگری و داوری و آموزش ، نظارت بر اجرای مقررات مربوط به فعالیت باشگاهها ، نظارت در امر برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام تیم ها به خارج استان


   معاون فرهنگی و امور جوانان:

   - نظارت و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان در سطح استان به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های حوزه جوانان

   - برنامه‌ریزی و نظارت برای بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص طرح‌های استانی

   - تقویت باورهای دینی و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف مورد نظر در سطح استان جهت جلوگیری از ناهنجاری ها

   - شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان در سطح استان

   - ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان در سطح استان

   - ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی

   - ارایه شیوه‌های مناسب و به روز برای استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذیربط

   - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای وضع قوانین و مقررات مورد نیاز یا اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود در راستای  حل مسایل و اعتلا و رشد جوانان.

   - نظارت و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان در سطح استان به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های حوزه جوانان

   - برنامه‌ریزی در جهت  بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص طرح‌های استانی

   - برنامه‌ریزی و اجرای طرح های ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی استان

   - برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ و اخلاق ورزشی و اصول بازی جوانمردانه

   - برنامه ریزی توسعه امور فرهنگی جوانان در استان

   - برنامه ریزی و هماهنگ سازی فعالیت های بخش های دولتی،عمومی، خصوصی،نهادهای مدنی و خانواده در زمینه اوقات فراغت.

   - بررسی شاخص‌های عملکرد فرهنگی استان جهت ارائه گزارش به حوزه ستادی وزارتخانه

   - برنامه‌ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی جوانان به منظور دستیابی به هویت منسجم و پایدار در سطح استان.

   - برنامه‌ریزی و اجرای طرح های شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های جوانان و ارتقاء توانمندی‌های آنان در سطح استان.

   - فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت شکل گیری و ارتقای هویت جوانان در ابعاد فردی، دینی و ملی .

   - برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره جوانان و سنجش عملکرد آنان در سطح استان و گزارش به معاونت های تخصصی ذیربط وزارتخانه.

   - فراهم نمودن زمینه استقلال اجتماعی واقتصادی جوانان و ارائه راهکارهای اجرایی آن

   - برنامه ریزی و بستر سازی در زمینه ازدواج جوانان.

   - شناخت باورهای دینی، ملی، منطقه ای، محلی و قومی به منظور رعایت آن در امر ازدواج.

   - برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های ساماندهی امور جوانان در سطح استان

   - برنامه ریزی بمنظور توسعه و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در سطح استان و رفع مشکلات موجود.

   - برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم ضوابط تشکیل، تدوین شاخص ها ، استانداردهای فعالیت و اداره سازمان‌های مردم نهاد جوانان و رفع موانع موجود در سطح استان.

   - برنامه ریزی و ساماندهی امور دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی تشکل‌ها و حمایت از برنامه‌های آنان در سطح استان.

   - برنامه ریزی و نظارت بر اجرا و توسعه طرح‌های ملی ویژه جوانان در استان و ارائه راهکارهای مناسب برای کارآتر نمودن آنها.

   - ارائه گزارش ادواری به حوزه های معاونت های تخصصی ذیربط وزارتخانه.

   - انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات


   معاونت ورزش بانوان:

   تهیه و اجرای برنامه های زمانبندی شده مناسب جهت گسترش کمی و کیفی ورزش بانوان ، ارتباط با معاونت ورزش بانوان کشور، اعمال نظارت و هماهنگی در فعالیتهای ورزش بانوان استان درچهارچوب سیاست و خط مشی ورزش در نظام جمهوری اسلامی


   اداره امور اداری:

   نظارت بر حسن اجرای کلیه امور در واحدهای تحت سرپرستی ، سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه ، نظارت بر حضور و غیاب کارکنان ، نظارت بر حسن انجام امور مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان .


   حراست:
   حفاظت فیزیکی و امنیت داخلی اداره ، همکاری با قسمتها مختلف اداره در زمینه های وظایف محوله.


   روابط عمومی:

   ارتباط و تعامل فعال با اقشار جامعه از طرف اداره ، انجام اقدامات مربوط به اعلام عملکرد مختلف اداره در مسابقات، رویدادها و مراسم ویژه نظارت و کمک جهت برگزاری نمایشگاهها ، جشن ها ، کنفرانس ها ، و... پیگیری و انجام کلیه امور فرهنگی و تبلیغی مرتبط با داخل و خارج اداره کل و باشگاههای با همکاری رسانه ها....


   حقوقی:
   انجام امور مربوط به مسائل حقوقی و ملاک و اسناد مربوطه ، نظارت در عقد قراردادهای اداره کل با افراد حقیقی و حقوقی ، انجام امور قضائی مربوط به دستگاه یا کارکنان ، تهیه آمار جامع از اسناد و مدارک مربوط به اراضی و اماکن


   بازرسی و رسیدگی به شکایات:

   رسیدگی به شکایات منعکس شده به اداره کل ، ارائه راه حل ومشاوره به مدیریت اداره و برسی موارد منعکس شده از نزدیک و گزارش به مقام مافوق


   اداره فنی و مهندسی:

   انجام و بررسی و مطالعه پروژه ها و طرحهای عمرانی اداره کل در سطح استان مبنی بر وجود توجیه ورزش اقتصادی ، انجام مطالعات طراحی تفصیلی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای عمرانی، بررسی و تایید صورت وشعیت موقت و قطعی پروژه های عمرانی و تجهیز و تعمیرات و نگهداری ، بررسی و تصویب برآورد ریز مقادیر پروژه های عمرانی.


   برنامه و بودجه:

   تکمیل فرمهای تنظیم بودجه به نظارت مقام مافوق ، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه ها، تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها ، نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجراء.


   آمار و اطلاعات:

   تهیه فرم های آماری در شاخص های متعدد ، جمع آوری اطلاعات خام آماری ، استخراج اطلاعات خام آماری از فرم ها ، تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات بصورت فرم های مختلف ، تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات بر روی نمودار.


   مالی و حسابداری:

   تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی ، چک و برگه های محاسباتی و کنترل حسابها، رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک ، تهیه و تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب سالانه در موعد مقرر، نظارت و مراقبت بر حسن اجرای بودجه و برنامه ای.


   دبیرخانه:
   انجام امور مربوط به ثبت ، دریافت و ارسال نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ارائه خدمات به سایر واحدها جهت پیگیری نامه ها و یا دسترسی به سوابق نامه ها


   پایگاه قهرمانی و باشگاهها:

   ارتباط با هیاتهای ورزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی ورزش قهرمانی ، سنجش قابلیتهای جسمانی ورزشکاران تیم های منتخب استانی،رعایت دستورالعملهای صادره درخصوص انجام آزمون آمادگی جسمانی ، برنامه ریزی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی .


   برنامه ریزی امور فرهنگی ، آموزش و تحقیقات:

    برنامه ریزی،ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی،ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط با امر ورزش و تندرستی،نظارت و کنترل به امر قراردادهای تحقیقاتی،آموزشی،ترجمه و تالیف
   در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی نظارت و تائید بر امر برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های آموزشی

    

خوزستان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 830,302
تعداد بازدید امروز : 805
تعداد بازدید دیروز : 1,741
آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.